PRESENTATIE BOEK

PRESENTATIE BOEK

Op maandagmiddag 2 oktober 2023 is het boekje ‘Vuursteenfossielen van Zuidwolde, Drenthe’ gepresenteerd door Mart Krook en het eerste exemplaar aangeboden aan Albert Haar, wethouder van de gemeente De Wolden.
‘Toen ik in de jaren zeventig zag, dat er bij het rooien van aardappels veel stenen loskwamen, ben ik in het Schotterveld en Linderveld vuursteenfossielen gaan zoeken.’ Natuurlijk met toestemming van de toenmalige grondeigenaren, waarvan deze middag er enkele aanwezig zijn: Albert van Goor, Bram Luten en Jan ten Napel. Ook Henk Drupsteen en Geert Zomer verzamelden, waarbij regelmatig vondsten werden uitgewisseld en samen werd onderzocht welk fossiel het wel mocht zijn. In die tijd was er nog nauwelijks samenhangend onderzoek op dit gebied, vandaar dat het idee er wel was een overzicht te maken van alle vondsten uit Zuidwolde.
Pas enkele jaren na z’n pensionering aan het begin van de coronatijd en veel activiteiten wegvielen, werd het initiatief genomen voor een boekje. Een toegankelijk boekje met veel foto’s, waarbij het gemakkelijker zou worden vuursteenfossielen te herkennen en daardoor te vinden.

Opvallend is dat in Zuidwolde zoveel vuursteen te vinden is….
De grondmorene van klei, zand en stenen is 165.000 jaar geleden tijdens het Saalien, de voorlaatste ijstijd, tot Zuidwolde en verder naar het zuiden afgezet. Door het smeltwater en rivierwater dat aan het eind van deze ijstijd het oerstroomdal van de Overijsselse Vecht en het Reestdal vormde, is veel zand en stenen met de stroom meegenomen richting Noordzee. Vandaar dat in het Reestdal veel minder stenen te vinden zijn….
En is het dan ook niet logisch om te denken, dat het vele vuursteen door de lange weg vanuit Scandinavië door butsen en botsen verbrokkeld en versplinterd is?
Een andere reden dat er zoveel vuursteen te vinden is, kan zijn dat in het Schotterveld en Linderveld het veen pas halverwege de vorige eeuw afgegraven is en in cultuur werd gebracht. Daarna kreeg men vooral met de verbouw van aardappelen met veel stenen te maken.

Aan het boekje hebben meerdere deskundigen met hun eigen specialiteit meegewerkt:
Allereerst John Jagt, conservator van het Natuurhistorisch museum in Maastricht. In de drie jaren voor de publicatie heeft hij met zijn enorme achtergrondkennis veel vragen beantwoord, fossielen gedetermineerd en teksten geredigeerd.
Verder experts uit Slowakije, Duitsland, Denemarken en Nederland.  
Vandaar bedank ik iedereen die een bijdrage leverde aan dit boekje; zonder hen allen was het er niet gekomen.
02-10-2023 Mart Krook

Reacties zijn gesloten.