Nieuws

Nieuwe vuursteenfossielen

Nieuwe vuursteenfossielen

Het blijkt dat veel mensen geïnteresseerd zijn in een boekje over vuursteenfossielen. Enkele reacties als ‘was dit boekje er maar 40 jaar geleden geweest’ is te begrijpen, want het herkennen van deze fossielen is nu een stuk gemakkelijker.Op dit moment wordt veel tijd besteed aan het voorbereiden van de verhuizing van de collectie naar Borger. Bij de registratie worden bijna alle stenen nog een keer goed bekeken en het blijkt dat er toch steeds weer nieuwe fossielen opduiken.Natuurlijk is het…

Lees Meer Lees Meer

Harry Huisman & Harrie Wolters een boek

Harry Huisman & Harrie Wolters een boek

Op maandag 30 oktober is het door Mart Krook geschreven boekje ‘Vuursteenfossielen van Zuidwolde, Drenthe’ aangeboden aan Harry Huisman en Harrie Wolters, respectievelijk conservator en directeur van het Hunebedcentrum. Harry Huisman heeft sinds de tachtiger jaren van de vorige eeuw veel kennis opgebouwd en verspreid over zwerfsteenfossielen. Harrie Wolters heeft zich ingezet voor het verwerven van belangrijke geologische verzamelingen, te beheren en te ontsluiten, waaronder de collectie vuursteenfossielen uit Zuidwolde. Het boek is te koop via https://vuursteenfossielen.nl/ of in de winkel van het…

Lees Meer Lees Meer

PRESENTATIE BOEK

PRESENTATIE BOEK

Op maandagmiddag 2 oktober 2023 is het boekje ‘Vuursteenfossielen van Zuidwolde, Drenthe’ gepresenteerd door Mart Krook en het eerste exemplaar aangeboden aan Albert Haar, wethouder van de gemeente De Wolden.‘Toen ik in de jaren zeventig zag, dat er bij het rooien van aardappels veel stenen loskwamen, ben ik in het Schotterveld en Linderveld vuursteenfossielen gaan zoeken.’ Natuurlijk met toestemming van de toenmalige grondeigenaren, waarvan deze middag er enkele aanwezig zijn: Albert van Goor, Bram Luten en Jan ten Napel. Ook…

Lees Meer Lees Meer

NIEUWS

NIEUWS

EEN BOEKJE OVER VUURSTEENFOSSIELEN Vuursteenfossielen uit Zuidwolde, Drenthe Het boekje geeft een overzicht van gevonden vuursteenfossielen in Zuidwolde. Tijdens het Saalien zo’n 238.000 – 126.000 jaar geleden, kwam het Scandinavische landijs tot Midden-Nederland. Keileem, zwerfstenen en zand werden meegevoerd en als grondmorene in Noord-Nederland afgezet. De vuursteen dat we in de noordelijke provincies van Nederland vinden, is afkomstig uit het zuidwestelijke deel van het Oostzeegebied: het kalksteen van Zweden, Denemarken en Noord-Duitsland. In het boekje staan prachtige foto’s, waarmee fossielen…

Lees Meer Lees Meer