NIEUWS

NIEUWS

EEN BOEKJE OVER VUURSTEENFOSSIELEN

Vuursteenfossielen uit Zuidwolde, Drenthe

Het boekje geeft een overzicht van gevonden vuursteenfossielen in Zuidwolde. Tijdens het Saalien zo’n 238.000 – 126.000 jaar geleden, kwam het Scandinavische landijs tot Midden-Nederland. Keileem, zwerfstenen en zand werden meegevoerd en als grondmorene in Noord-Nederland afgezet.

De vuursteen dat we in de noordelijke provincies van Nederland vinden, is afkomstig uit het zuidwestelijke deel van het Oostzeegebied: het kalksteen van Zweden, Denemarken en Noord-Duitsland.

In het boekje staan prachtige foto’s, waarmee fossielen in vuursteen gemakkelijk op naam kunnen worden gebracht. En omdat niet ieder fossiel compleet wordt gevonden, is er een korte eenvoudige beschrijving van de bouw van de diergroepen. Zeker losse delen van zeedieren zijn in vuursteen goed te herkennen.

Het leven in de zee moet toen overweldigend zijn geweest. Heel veel soorten: Koralen, sponzen, zee-egels, zeesterren, zeelelies, ammonieten, belemnieten, nautilussen, tweekleppigen, slakken, brachiopoden, mosdiertjes, wormen, foraminiferen, kreeftachtigen, haaien en vissen. In Zuidwolde zijn al deze dieren aangetroffen in vuursteen.

Het herkennen en vinden van vuursteenfossielen wordt ook een stuk gemakkelijker na het zien van alle foto’s!
Veel kijk- en leesplezier toegewenst!
Mart Krook

Vuursteenfossielen van Zuidwolde, Drenthe
IJstijdzwervers uit Noord-Europa

© oktober 2023, 207 pp., (A5), 238 kleurenfoto’s, 45 afb., 5 tab., gebonden, prijs: €19,95
excl. verzendkosten

Reacties zijn gesloten.